Finski število od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nič Nolla
1 Eden Yksi
2 Dve Kaksi
3 Tri Kolme
4 štiri Neljä
5 Pet Viisi
6 Six Kuusi
7 Seven Seitsemän
8 Osem Kahdeksan
9 Devet Yhdeksän
10 Ten Kymmenen
11 Enajst Yksitoista
12 Dvanajst Kaksitoista
13 Trinajst Kolmetoista
14 štirinajst Neljätoista
15 Petnajst Viisitoista
16 šestnajst Kuusitoista
17 Sedemnajst Seitsemäntoista
18 Osemnajst Kahdeksantoista
19 Devetnajst Yhdeksäntoista
20 Dvajset Kaksikymmentä
21 Enaindvajset Kaksikymmentäyksi
22 Dvaindvajset Kaksikymmentäkaksi
23 Triindvajset Kaksikymmentä kolme
24 štiriindvajset Kaksikymmentäneljä
25 Petindvajset Kaksikymmentäviisi
26 Šestindvajset Kaksikymmentä kuusi
27 Sedemindvajset Kaksikymmentä seitsemän
28 Dvajset osem Kaksikymmentäkahdeksan
29 Devetindvajset Kaksikymmentä yhdeksän
30 Trideset Kolmekymmentä
31 Trideset ena Kolmekymmentäyksi
32 Dvaintrideset Kolmekymmentäkaksi
33 Trideset tri Kolmekymmentä kolme
34 štiriintrideset Kolmekymmentä neljä
35 Petintrideset Kolmekymmentä viisi
36 šestintridesetih Kolmekymmentä kuusi
37 Sedemintrideset Kolmekymmentäseitsemän
38 Osemintrideset Kolmekymmentä kahdeksan
39 Trideset devet Kolmekymmentä yhdeksän
40 štirideset Neljäkymmentä
41 štirideset ena Neljäkymmentä yksi
42 štirideset dva Neljäkymmentä kaksi
43 Triinštirideset Neljäkymmentä kolme
44 štirideset štiri Neljäkymmentä neljä
45 Petinštirideset Neljäkymmentäviisi
46 štirideset šest Neljäkymmentä kuusi
47 Sedeminštirideset Neljäkymmentä seitsemän
48 štirideset osem Neljäkymmentä kahdeksan
49 štirideset devet Neljäkymmentä yhdeksän
50 Fifty Viisikymmentä
51 Petdeset ena Viisikymmentä yksi
52 Petdeset dve Viisikymmentä kaksi
53 Petdeset tri Viisikymmentä kolme
54 Petdeset štiri Viisikymmentä neljä
55 Petdeset pet Viisikymmentä viisi
56 šestinpetdeset Viisikymmentä kuusi
57 Sedeminpetdeset Viisikymmentä seitsemän
58 Petdeset osem Viisikymmentä kahdeksan
59 Petdeset devet Viisikymmentä yhdeksän
60 šestdeset Kuusikymmentä
61 šestdeset ena Kuusikymmentä yksi
62 Dvainšestdeset Kuusikymmentä kaksi
63 šestdeset tri Kuusikymmentäkolme
64 šestdeset štiri Kuusikymmentä neljä
65 Petinšestdeset Kuusikymmentä viisi
66 šestinšestdeset Kuusikymmentä kuusi
67 Sedeminšestdeset Kuusikymmentä seitsemän
68 Oseminšestdeset Kuusikymmentä kahdeksan
69 Devetinšestdeset Kuusikymmentä yhdeksän
70 Sedemdeset Seitsemänkymmentä
71 Enainsedemdeset Seitsemänkymmentä yksi
72 Sedemdeset dva Seitsemänkymmentä kaksi
73 Sedemdeset tri Seitsemänkymmentä kolme
74 Sedemdeset štiri Seitsemänkymmentä neljä
75 Petinsedemdeset Seitsemänkymmentä viisi
76 Sedemdeset šest Seitsemänkymmentä kuusi
77 Sedemdeset sedem Seitsemänkymmentä seitsemän
78 Sedemdeset osem Seitsemänkymmentä kahdeksan
79 Sedemdeset devet Seitsemänkymmentä yhdeksän
80 Osemdeset Kahdeksankymmentä
81 Osemdeset ena Kahdeksankymmentä yksi
82 Osemdeset dva Kahdeksankymmentä kaksi
83 Osemdeset tri Kahdeksankymmentä kolme
84 Osemdeset štiri Kahdeksankymmentä neljä
85 Osemdeset pet Kahdeksankymmentä viisi
86 Osemdeset šest Kahdeksankymmentä kuusi
87 Osemdeset sedem Kahdeksankymmentä seitsemän
88 Osemdeset osem Kahdeksankymmentä kahdeksan
89 Osemdeset devet Kahdeksankymmentä yhdeksän
90 Devetdeset Yhdeksänkymmentä
91 Devetdeset ena Yhdeksänkymmentäyksi
92 Dvaindevetdeset Yhdeksänkymmentä kaksi
93 Devetdeset tri Ninety kolme
94 štiriindevetdeset Ninety neljä
95 Devetdeset pet Yhdeksänkymmentä viisi
96 Devetdeset šest Yhdeksänkymmentä kuusi
97 Sedemindevetdesetim Yhdeksänkymmentäseitsemän
98 Devetdeset osem Yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 Devetdeset devet Yhdeksänkymmentä yhdeksän
100 Sto Sata