Češki število od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nič Nula
1 Eden Jeden
2 Dve Dvě
3 Tri Tři
4 štiri čtyři
5 Pet Pět
6 Six šest
7 Seven Sedm
8 Osem Osm
9 Devet Devět
10 Ten Deset
11 Enajst Jedenáct
12 Dvanajst Dvanáct
13 Trinajst Třináct
14 štirinajst čtrnáct
15 Petnajst Patnáct
16 šestnajst šestnáct
17 Sedemnajst Sedmnáct
18 Osemnajst Osmnáct
19 Devetnajst Devatenáct
20 Dvajset Dvacet
21 Enaindvajset Dvacet jedna
22 Dvaindvajset Dvacet dva
23 Triindvajset Dvacet tři
24 štiriindvajset Dvacet čtyři
25 Petindvajset Dvacet pět
26 Šestindvajset Dvacet šest
27 Sedemindvajset Dvacet sedm
28 Dvajset osem Dvacet osm
29 Devetindvajset Dvacet devět
30 Trideset Třicet
31 Trideset ena Třicet jedna
32 Dvaintrideset Třicet dva
33 Trideset tri Třicet tři
34 štiriintrideset Třicet čtyři
35 Petintrideset Třicet pět
36 šestintridesetih Třicet šest
37 Sedemintrideset Třicet sedm
38 Osemintrideset Třicet osm
39 Trideset devet Třicet devět
40 štirideset Čtyřicet
41 štirideset ena Čtyřicet jedna
42 štirideset dva Čtyřicet dva
43 Triinštirideset Čtyřicet tři
44 štirideset štiri Čtyřicet čtyři
45 Petinštirideset Čtyřicet pět
46 štirideset šest Čtyřicet šest
47 Sedeminštirideset Čtyřicet sedm
48 štirideset osem Čtyřicet osm
49 štirideset devet Čtyřicet devět
50 Fifty Padesát
51 Petdeset ena Padesát jedna
52 Petdeset dve Padesát dva
53 Petdeset tri Padesát tři
54 Petdeset štiri Padesát čtyři
55 Petdeset pet Padesát pět
56 šestinpetdeset Padesát šest
57 Sedeminpetdeset Padesát sedm
58 Petdeset osem Padesát osm
59 Petdeset devet Padesát devět
60 šestdeset Šedesát
61 šestdeset ena Šedesát jedna
62 Dvainšestdeset Šedesát dva
63 šestdeset tri Šedesát tři
64 šestdeset štiri Šedesát čtyři
65 Petinšestdeset Šedesát pět
66 šestinšestdeset Sixty six
67 Sedeminšestdeset Šedesát sedm
68 Oseminšestdeset Šedesát osm
69 Devetinšestdeset Šedesát devět
70 Sedemdeset Sedmdesát
71 Enainsedemdeset Sedmdesát jedna
72 Sedemdeset dva Sedmdesát dva
73 Sedemdeset tri Sedmdesát tři
74 Sedemdeset štiri Sedmdesát čtyři
75 Petinsedemdeset Sedmdesát pět
76 Sedemdeset šest Sedmdesát šest
77 Sedemdeset sedem Sedmdesát sedm
78 Sedemdeset osem Sedmdesát osm
79 Sedemdeset devet Sedmdesát devět
80 Osemdeset Osmdesát
81 Osemdeset ena Osmdesát jedna
82 Osemdeset dva Osmdesát dva
83 Osemdeset tri Osmdesát tři
84 Osemdeset štiri Osmdesát čtyři
85 Osemdeset pet Osmdesát pět
86 Osemdeset šest Osmdesát šest
87 Osemdeset sedem Osmdesát sedm
88 Osemdeset osem Osmdesát osm
89 Osemdeset devet Osmdesát devět
90 Devetdeset Devadesát
91 Devetdeset ena Devadesát jedna
92 Dvaindevetdeset Devadesát dva
93 Devetdeset tri Devadesát tři
94 štiriindevetdeset Devadesát čtyři
95 Devetdeset pet Devadesát pět
96 Devetdeset šest Devadesát šest
97 Sedemindevetdesetim Devadesát sedm
98 Devetdeset osem Devadesát osm
99 Devetdeset devet Devadesát devět
100 Sto Sto