Cebuano število od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nič Zero -
1 Eden Usa -
2 Dve Duha ka -
3 Tri Tulo ka -
4 štiri Upat ka -
5 Pet Lima ka -
6 Six Unom ka -
7 Seven Pito ka -
8 Osem Walo ka -
9 Devet Siyam -
10 Ten Napulo ka mga -
11 Enajst Onse -
12 Dvanajst Napulog Duha ka mga -
13 Trinajst Trese -
14 štirinajst Napulo ug upat ka -
15 Petnajst Kinse -
16 šestnajst Napulo ug unom ka -
17 Sedemnajst Sa napulo ug pito -
18 Osemnajst Sa napulo ug walo -
19 Devetnajst Napulo ug siyam -
20 Dvajset Baynte -
21 Enaindvajset Baynte sa usa ka -
22 Dvaindvajset Kaluhaan ug duha ka -
23 Triindvajset Baynte sa tulo ka -
24 štiriindvajset Kaluhaan ug upat ka -
25 Petindvajset Kaluhaan ug lima ka -
26 Šestindvajset Baynte unom ka -
27 Sedemindvajset Baynte pito ka -
28 Dvajset osem Baynte walo ka -
29 Devetindvajset Kaluhaan ug siyam ka -
30 Trideset Katloan -
31 Trideset ena Katloan ka sa usa ka -
32 Dvaintrideset Katloan ug duha ka -
33 Trideset tri Katloan ka sa tulo ka -
34 štiriintrideset Katloan ug upat ka -
35 Petintrideset Katloan ka ug lima ka -
36 šestintridesetih Katloan ka sa unom ka -
37 Sedemintrideset Katloan ka pito ka -
38 Osemintrideset Katloan walo ka -
39 Trideset devet Katloan ug siyam ka -
40 štirideset Kap-atan -
41 štirideset ena Kap-atan sa usa ka -
42 štirideset dva Kap-atan ug duha ka -
43 Triinštirideset Kap-atan sa tulo ka -
44 štirideset štiri Kap-atan ug upat ka -
45 Petinštirideset Kap-atan ug lima ka -
46 štirideset šest Kap-atan ug unom ka -
47 Sedeminštirideset Kap-atan ug pito ka -
48 štirideset osem Kap-atan ug walo ka mga -
49 štirideset devet Kap-atan ug siyam ka -
50 Fifty Kalim-an -
51 Petdeset ena Kalim-an sa usa ka -
52 Petdeset dve Kalim-an sa duha ka mga -
53 Petdeset tri Kalim-an sa tulo ka mga -
54 Petdeset štiri Kalim-an sa upat ka -
55 Petdeset pet Kalim-an sa lima ka -
56 šestinpetdeset Kalim-an ug unom ka -
57 Sedeminpetdeset Kalim-an ug pito ka -
58 Petdeset osem Kalim-an sa walo ka -
59 Petdeset devet Kalim-an ug siyam ka -
60 šestdeset Kan-uman -
61 šestdeset ena Kan-uman ka sa usa ka -
62 Dvainšestdeset Kan-uman ug duha ka -
63 šestdeset tri Kan-uman sa tulo ka -
64 šestdeset štiri Kan-uman ug upat ka -
65 Petinšestdeset Kan-uman ug lima ka -
66 šestinšestdeset Kan-uman ug unom ka -
67 Sedeminšestdeset Kan-uman ug pito ka -
68 Oseminšestdeset Kan-uman ug walo ka mga -
69 Devetinšestdeset Kan-uman ug siyam ka -
70 Sedemdeset Seventy -
71 Enainsedemdeset Seventy sa usa ka -
72 Sedemdeset dva Seventy sa duha ka -
73 Sedemdeset tri Seventy sa tulo ka -
74 Sedemdeset štiri Seventy sa upat ka -
75 Petinsedemdeset Kapitoan ug lima ka -
76 Sedemdeset šest Kapitoan ug unom ka -
77 Sedemdeset sedem Seventy sa pito ka -
78 Sedemdeset osem Seventy sa walo ka -
79 Sedemdeset devet Seventy siyam ka -
80 Osemdeset Otsenta -
81 Osemdeset ena Otsenta sa usa ka -
82 Osemdeset dva Otsenta duha ka -
83 Osemdeset tri Otsenta sa tulo ka -
84 Osemdeset štiri Otsenta upat ka -
85 Osemdeset pet Kawaloan ug lima ka -
86 Osemdeset šest Otsenta unom ka -
87 Osemdeset sedem Otsenta pito ka -
88 Osemdeset osem Otsenta walo ka -
89 Osemdeset devet Otsenta siyam ka -
90 Devetdeset Kasiyaman -
91 Devetdeset ena Nubenta sa usa ka -
92 Dvaindevetdeset Kasiyaman ug duha ka -
93 Devetdeset tri Nubenta -
94 štiriindevetdeset Kasiyaman ug upat ka -
95 Devetdeset pet Kasiyaman ug lima ka -
96 Devetdeset šest Kasiyaman ug unom ka -
97 Sedemindevetdesetim Kasiyaman ug pito ka -
98 Devetdeset osem Kasiyaman walo ka -
99 Devetdeset devet Kasiyaman ug siyam ka -
100 Sto Usa ka gatus ka -