Basque število od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nič Zero -
1 Eden Bat -
2 Dve Bi -
3 Tri Hiru -
4 štiri Lau -
5 Pet Bost -
6 Six Sei -
7 Seven Zazpi -
8 Osem Zortzi -
9 Devet bederatzi -
10 Ten Hamar -
11 Enajst Hamaika -
12 Dvanajst Hamabi -
13 Trinajst Hamahiru -
14 štirinajst Hamalau -
15 Petnajst Hamabost -
16 šestnajst Hamasei -
17 Sedemnajst Hamazazpi -
18 Osemnajst Hamazortzi -
19 Devetnajst Hemeretzi -
20 Dvajset Hogei -
21 Enaindvajset Hogei bat -
22 Dvaindvajset Hogei bi -
23 Triindvajset Hogei hiru -
24 štiriindvajset Hogei lau -
25 Petindvajset Hogei bost -
26 Šestindvajset Hogei sei -
27 Sedemindvajset Hogei zazpi -
28 Dvajset osem Hogei zortzi -
29 Devetindvajset Hogei bederatzi -
30 Trideset Hogeita hamar -
31 Trideset ena Hogeita bat -
32 Dvaintrideset Hogeita bi -
33 Trideset tri Hogeita hiru -
34 štiriintrideset Hogeita lau -
35 Petintrideset Hogeita bost -
36 šestintridesetih Hogeita sei -
37 Sedemintrideset Hogeita zazpi -
38 Osemintrideset Hogeita zortzi -
39 Trideset devet Hogeita bederatzi -
40 štirideset Berrogei -
41 štirideset ena Berrogei bat -
42 štirideset dva Berrogeita bi -
43 Triinštirideset Berrogeita hiru -
44 štirideset štiri Berrogeita lau -
45 Petinštirideset Berrogeita bost -
46 štirideset šest Berrogeita sei -
47 Sedeminštirideset Berrogeita zazpi -
48 štirideset osem Berrogeita zortzi -
49 štirideset devet Berrogeita bederatzi -
50 Fifty Berrogeita -
51 Petdeset ena Berrogeita bat -
52 Petdeset dve Berrogeita bi -
53 Petdeset tri Berrogeita hiru -
54 Petdeset štiri Berrogeita lau -
55 Petdeset pet Berrogeita bost -
56 šestinpetdeset Berrogeita sei -
57 Sedeminpetdeset Berrogeita zazpi -
58 Petdeset osem Berrogeita zortzi -
59 Petdeset devet Berrogeita bederatzi -
60 šestdeset Hirurogei -
61 šestdeset ena Hirurogeita bat -
62 Dvainšestdeset Hirurogeita bi -
63 šestdeset tri Hirurogeita hiru -
64 šestdeset štiri Hirurogeita lau -
65 Petinšestdeset Hirurogeita bost -
66 šestinšestdeset Hirurogeita sei -
67 Sedeminšestdeset Hirurogeita zazpi -
68 Oseminšestdeset Hirurogeita zortzi -
69 Devetinšestdeset Hirurogeita bederatzi -
70 Sedemdeset Hirurogeita -
71 Enainsedemdeset Hirurogeita hamar bat -
72 Sedemdeset dva Hirurogeita bi -
73 Sedemdeset tri Hirurogeita hiru -
74 Sedemdeset štiri Hirurogeita lau -
75 Petinsedemdeset Hirurogeita hamabost -
76 Sedemdeset šest Hirurogeita sei -
77 Sedemdeset sedem Hirurogeita zazpi -
78 Sedemdeset osem Hirurogeita zortzi -
79 Sedemdeset devet Hirurogeita bederatzi -
80 Osemdeset Laurogei -
81 Osemdeset ena Laurogei bat -
82 Osemdeset dva Laurogeita bi -
83 Osemdeset tri Laurogeita hiru -
84 Osemdeset štiri Laurogeita lau -
85 Osemdeset pet Laurogeita bost -
86 Osemdeset šest Laurogeita sei -
87 Osemdeset sedem Laurogeita zazpi -
88 Osemdeset osem Laurogeita zortzi -
89 Osemdeset devet Laurogeita bederatzi -
90 Devetdeset Laurogeita hamar -
91 Devetdeset ena Laurogeita bat -
92 Dvaindevetdeset Laurogeita bi -
93 Devetdeset tri Laurogeita hiru -
94 štiriindevetdeset Laurogeita lau -
95 Devetdeset pet Laurogeita bost -
96 Devetdeset šest Laurogeita sei -
97 Sedemindevetdesetim Laurogeita zazpi -
98 Devetdeset osem Laurogeita zortzi -
99 Devetdeset devet Laurogeita bederatzi -
100 Sto Ehun -