Azerbaijani število od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nič Sıfır -
1 Eden Bir -
2 Dve Iki -
3 Tri Üç -
4 štiri Dörd -
5 Pet Beş -
6 Six Altı -
7 Seven Yeddi -
8 Osem Səkkiz -
9 Devet Doqquz -
10 Ten On -
11 Enajst On bir -
12 Dvanajst On iki -
13 Trinajst On üç -
14 štirinajst On dörd -
15 Petnajst On beş -
16 šestnajst On altı -
17 Sedemnajst On yeddi -
18 Osemnajst On səkkiz -
19 Devetnajst On doqquz -
20 Dvajset Iyirmi -
21 Enaindvajset Iyirmi bir -
22 Dvaindvajset İyirmi iki -
23 Triindvajset Iyirmi üç -
24 štiriindvajset Iyirmi dörd -
25 Petindvajset Iyirmi beş -
26 Šestindvajset Iyirmi altı -
27 Sedemindvajset Iyirmi yeddi -
28 Dvajset osem Iyirmi səkkiz -
29 Devetindvajset Iyirmi doqquz -
30 Trideset Otuz -
31 Trideset ena Otuz bir -
32 Dvaintrideset Otuz iki -
33 Trideset tri Otuz üç -
34 štiriintrideset Otuz dörd -
35 Petintrideset Otuz beş -
36 šestintridesetih Otuz altı -
37 Sedemintrideset Otuz yeddi -
38 Osemintrideset Otuz səkkiz -
39 Trideset devet Otuz doqquz -
40 štirideset Qırx -
41 štirideset ena Qırx bir -
42 štirideset dva Qırx iki -
43 Triinštirideset Qırx üç -
44 štirideset štiri Qırx dörd -
45 Petinštirideset Qırx beş -
46 štirideset šest Qırx altı -
47 Sedeminštirideset Qırx yeddi -
48 štirideset osem Qırx səkkiz -
49 štirideset devet Qırx doqquz -
50 Fifty Əlli -
51 Petdeset ena Əlli bir -
52 Petdeset dve Əlli iki -
53 Petdeset tri Əlli üç -
54 Petdeset štiri Əlli dörd -
55 Petdeset pet Əlli beş -
56 šestinpetdeset Əlli altı -
57 Sedeminpetdeset Əlli yeddi -
58 Petdeset osem Əlli səkkiz -
59 Petdeset devet Əlli doqquz -
60 šestdeset Altmış -
61 šestdeset ena Altmış bir -
62 Dvainšestdeset Sixty iki -
63 šestdeset tri Altmış üç -
64 šestdeset štiri Altmış dörd -
65 Petinšestdeset Altmış beş -
66 šestinšestdeset Altmış altı -
67 Sedeminšestdeset Altmış yeddi -
68 Oseminšestdeset Altmış səkkiz -
69 Devetinšestdeset Sixty doqquz -
70 Sedemdeset Yetmiş -
71 Enainsedemdeset Yetmiş bir -
72 Sedemdeset dva Yetmiş iki -
73 Sedemdeset tri Yetmiş üç -
74 Sedemdeset štiri Yetmiş dörd -
75 Petinsedemdeset Yetmiş beş -
76 Sedemdeset šest Yetmiş altı -
77 Sedemdeset sedem Yetmiş yeddi -
78 Sedemdeset osem Yetmiş səkkiz -
79 Sedemdeset devet Yetmiş doqquz -
80 Osemdeset Səksən -
81 Osemdeset ena Səksən bir -
82 Osemdeset dva Səksən iki -
83 Osemdeset tri Səksən üç -
84 Osemdeset štiri Səksən dörd -
85 Osemdeset pet Səksən beş -
86 Osemdeset šest Səksən altı -
87 Osemdeset sedem Səksən yeddi -
88 Osemdeset osem Səksən səkkiz -
89 Osemdeset devet Səksən doqquz -
90 Devetdeset Doxsan -
91 Devetdeset ena Doxsan bir -
92 Dvaindevetdeset Doxsan iki -
93 Devetdeset tri Doxsan üç -
94 štiriindevetdeset Doxsan dörd -
95 Devetdeset pet Doxsan beş -
96 Devetdeset šest Doxsan altı -
97 Sedemindevetdesetim Doxsan yeddi -
98 Devetdeset osem Doxsan səkkiz -
99 Devetdeset devet Doxsan doqquz -
100 Sto Yüz -