Armenski število od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nič զրո -
1 Eden մեկ -
2 Dve երկու -
3 Tri երեք -
4 štiri չորս -
5 Pet հինգ -
6 Six վեց -
7 Seven յոթ -
8 Osem ութ -
9 Devet ինը -
10 Ten տասը -
11 Enajst տասնմեկ -
12 Dvanajst տասներկու -
13 Trinajst տասներորդ -
14 štirinajst տասնչորս -
15 Petnajst տասնհինգ -
16 šestnajst տասնվեց -
17 Sedemnajst տասնյոթ -
18 Osemnajst տասնութ -
19 Devetnajst տասնինն -
20 Dvajset քսան -
21 Enaindvajset քսան -
22 Dvaindvajset քսան երկու -
23 Triindvajset քսաներեք -
24 štiriindvajset քսանչորս -
25 Petindvajset քսանհինգ -
26 Šestindvajset քսանվեց -
27 Sedemindvajset քսան յոթ -
28 Dvajset osem քսան ութ -
29 Devetindvajset քսանինը -
30 Trideset երեսուն -
31 Trideset ena երեսուն մեկ -
32 Dvaintrideset երեսուն երկու -
33 Trideset tri երեսուն երեք -
34 štiriintrideset երեսուն չորս -
35 Petintrideset երեսուն հինգ -
36 šestintridesetih երեսուն վեց -
37 Sedemintrideset երեսուն յոթ -
38 Osemintrideset երեսուն ութ -
39 Trideset devet երեսուն ինը -
40 štirideset քառասուն -
41 štirideset ena քառասունմեկ -
42 štirideset dva քառասուներկու -
43 Triinštirideset քառասուներեք -
44 štirideset štiri քառասունչորս -
45 Petinštirideset քառասունհինգ -
46 štirideset šest քառասունվեց -
47 Sedeminštirideset քառասունյոթ -
48 štirideset osem քառասունութ -
49 štirideset devet քառասուն ինը -
50 Fifty հիսուն -
51 Petdeset ena հիսունմեկ -
52 Petdeset dve Հիսուն երկու -
53 Petdeset tri Հիսուն երեք -
54 Petdeset štiri հիսունչորս -
55 Petdeset pet հիսունհինգ -
56 šestinpetdeset հիսուն վեց -
57 Sedeminpetdeset հիսունյոթ -
58 Petdeset osem հիսուն ութ -
59 Petdeset devet հիսուն ինը -
60 šestdeset վաթսուն -
61 šestdeset ena վաթսուն մեկ -
62 Dvainšestdeset վաթսուն երկու -
63 šestdeset tri վաթսուն երեք -
64 šestdeset štiri վաթսուն չորս -
65 Petinšestdeset վաթսուն հինգ -
66 šestinšestdeset վաթսուն վեց -
67 Sedeminšestdeset վաթսուն յոթ -
68 Oseminšestdeset վաթսունութ -
69 Devetinšestdeset վաթսունինը -
70 Sedemdeset յոթանասուն -
71 Enainsedemdeset յոթանասուն մեկ -
72 Sedemdeset dva յոթանասուն երկու -
73 Sedemdeset tri յոթանասուն երեք -
74 Sedemdeset štiri յոթանասուն չորս -
75 Petinsedemdeset յոթանասուն հինգ -
76 Sedemdeset šest յոթանասուն վեց -
77 Sedemdeset sedem յոթանասուն յոթ -
78 Sedemdeset osem յոթանասունութ -
79 Sedemdeset devet յոթանասուն ինը -
80 Osemdeset ութսուն -
81 Osemdeset ena ութսուն մեկ -
82 Osemdeset dva ութսուն երկու -
83 Osemdeset tri ութսուն երեք -
84 Osemdeset štiri ութսունչորս -
85 Osemdeset pet ութսունհինգ -
86 Osemdeset šest ութսուն վեց -
87 Osemdeset sedem ութսուն յոթ -
88 Osemdeset osem ութսուն ութ -
89 Osemdeset devet ութսուն ինը -
90 Devetdeset իննսուն -
91 Devetdeset ena իննսուն մեկ -
92 Dvaindevetdeset իննսուն երկու -
93 Devetdeset tri իննսուն երեք -
94 štiriindevetdeset իննսուն չորս -
95 Devetdeset pet իննսունհինգ -
96 Devetdeset šest իննսունվեց -
97 Sedemindevetdesetim իննսուն յոթ -
98 Devetdeset osem իննսուն ութ -
99 Devetdeset devet իննսուն ինը -
100 Sto հարյուր -