Afrikaans število od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nič Zero -
1 Eden Een -
2 Dve Twee -
3 Tri Drie -
4 štiri Vier -
5 Pet Vyf -
6 Six Ses -
7 Seven Sewe -
8 Osem Agt -
9 Devet Nege -
10 Ten Tien -
11 Enajst Elf -
12 Dvanajst Twaalf -
13 Trinajst Dertien -
14 štirinajst Veertien -
15 Petnajst Vyftien -
16 šestnajst Sestien -
17 Sedemnajst Sewentien -
18 Osemnajst Agtien -
19 Devetnajst Negentien -
20 Dvajset Twintig -
21 Enaindvajset Twintig -
22 Dvaindvajset Twee en twintig -
23 Triindvajset Drie en twintig -
24 štiriindvajset Vier en twintig -
25 Petindvajset Vyf en twintig -
26 Šestindvajset Ses en twintig -
27 Sedemindvajset Sewe en twintig -
28 Dvajset osem Twintig -
29 Devetindvajset Nege en twintig -
30 Trideset Dertig -
31 Trideset ena Dertig een -
32 Dvaintrideset Twee en dertig -
33 Trideset tri Drie en dertig -
34 štiriintrideset Dertig vier -
35 Petintrideset Vyf en dertig -
36 šestintridesetih Ses en dertig -
37 Sedemintrideset Sewe en dertig -
38 Osemintrideset Agt en dertig -
39 Trideset devet Dertig nege -
40 štirideset Veertig -
41 štirideset ena Een en veertig -
42 štirideset dva Veertig twee -
43 Triinštirideset Veertig drie -
44 štirideset štiri Veertig vier -
45 Petinštirideset Vyf en veertig -
46 štirideset šest Ses en veertig -
47 Sedeminštirideset Veertig sewe -
48 štirideset osem Agt en veertig -
49 štirideset devet Veertig nege -
50 Fifty Vyftig -
51 Petdeset ena Vyftig een -
52 Petdeset dve Twee en vyftig -
53 Petdeset tri Vyftig drie -
54 Petdeset štiri Vier en vyftig -
55 Petdeset pet Vyf en vyftig -
56 šestinpetdeset Vyftig ses -
57 Sedeminpetdeset Sewe en vyftig -
58 Petdeset osem Agt en vyftig -
59 Petdeset devet Vyftig nege -
60 šestdeset Sestig -
61 šestdeset ena Een en sestig -
62 Dvainšestdeset Twee en sestig -
63 šestdeset tri Sestig drie -
64 šestdeset štiri Sestig vier -
65 Petinšestdeset Vyf en sestig -
66 šestinšestdeset Sestig -
67 Sedeminšestdeset Sestig sewe -
68 Oseminšestdeset Sestig agt -
69 Devetinšestdeset Sestig nege -
70 Sedemdeset Sewentig -
71 Enainsedemdeset Sewentig -
72 Sedemdeset dva Twee en sewentig -
73 Sedemdeset tri Sewentig drie -
74 Sedemdeset štiri Vier en sewentig -
75 Petinsedemdeset Vyf en sewentig -
76 Sedemdeset šest Sewentig ses -
77 Sedemdeset sedem Sewe en sewentig -
78 Sedemdeset osem Sewentig agt -
79 Sedemdeset devet Sewentig nege -
80 Osemdeset Tagtig -
81 Osemdeset ena Tagtig een -
82 Osemdeset dva Twee en tagtig -
83 Osemdeset tri Drie en tagtig -
84 Osemdeset štiri Vier en tagtig -
85 Osemdeset pet Vyf en tagtig -
86 Osemdeset šest Ses en tagtig -
87 Osemdeset sedem Sewe en tagtig -
88 Osemdeset osem Agt en tagtig -
89 Osemdeset devet Nege en tagtig -
90 Devetdeset Negentig -
91 Devetdeset ena Negentig een -
92 Dvaindevetdeset Negentig twee -
93 Devetdeset tri Negentig drie -
94 štiriindevetdeset Negentig vier -
95 Devetdeset pet Negentig vyf -
96 Devetdeset šest Negentig ses -
97 Sedemindevetdesetim Negentig sewe -
98 Devetdeset osem Negentig agt -
99 Devetdeset devet Negentig -
100 Sto Een honderd -